Individuele coaching

In de individuele coaching sessies wordt er op maat gewerkt. Wil je beginnen met lopen? Of wil je beginnen met wandelen? Loop je al regelmatig maar heb je wat ondersteuning of bijsturing nodig? Wil je leren om meer te genieten van het lopen? Het vertrekpunt binnen de individuele sessies zijn het proces (en in mindere mate het resultaat).